Pneumokok vaccination

Pneumokok vaccine: 

Sundhedsstyrelsen yder i visse tilfælde tilskud til pneumokok-vaccination, såkaldt klausuleret tilskud af visse risikogrupper. Denne vaccination gives med henblik på forebyggelse af lungebetændelse forårsaget af Streptococcus pneumoniae hos voksne der er svækket pga sygdom.

 

Der gives tilskud til vaccination til:

 

  • Personer med kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL), der er ældre end 65 år eller har kraftig nedsat lungefunktion med FEV1 på mindre end 40 % af forventet
  • Personer med hjerteinsufficiens (hjertesvigt) der er ældre end 65 år
  • Desuden alle personer uden milt eller med manglende miltfunktion, cochleaimplantat , likvorlækage,  nedsat immunforsvar pga eks. HIV infektion eller lymfekræft,  uanset alder

Spørg din læge eller sygeplejerske, hvis du er i tvivl