Forside

       VELKOMMEN TIL LÆGERNE I NORS
                       
Vores adresse:   Bykernen 5,
                                 Nors
                                 7700 Thisted
                                  tlf.97981288
Vi er en 3-mands kompagniskabspraksis med 6.000 patienter.
Praksis varetager uddannelse af læger.
Praksis har 1 lægevikar, 3 sygeplejersker, 3 lægesekretærer samt en bioanalytiker ansat.

PRAKSIS ER LUKKET FOR PATIENTTILGANG.

KURSUS d.12.september,2014:

Klinikken er lukket fredag d. 12. September 2014 pga. kursus.

Ved AKUT sygdom kan man henvende sig til læge Erling Jørgensen, Dokken,
Sydhavnsvej 15, Thisted Tlf.96199907
eller
Lægerne i Hundborg, Solgårdsvej 12, Tlf.97937149