Forside

       VELKOMMEN TIL LÆGERNE I NORS
                       
Vores adresse:   Bykernen 5,
                                 Nors
                                 7700 Thisted
                                  tlf.97981288
Vi er en 3-mands kompagniskabspraksis med 6.000 patienter.
Praksis varetager uddannelse af læger.
Praksis har 1 lægevikar, 3 sygeplejersker, 3 lægesekretærer samt en bioanalytiker ansat.

PRAKSIS ER LUKKET FOR PATIENTTILGANG.